18/05/2024

BW News

Nachrichten aus der Welt

Dr. Mehmet Tekin’in Yeni Kitabı Çıktı

BW-HABER

İstanbul 30 Eylül 2018


Almanya’nın Karlsruhe Din Hizmetleri Ataşeliği görevinde de bulunan, Dr. Mehmet Tekin tarafından kaleme alınan ” Kur’an’da Liderlik ve Liderlerin Toplumlar Üzerinde Etkisi ” adlı kitabı raflarda yerini aldı. Ravza yayınevi tarafından yayınlanan ” Kur’an’ da Liderlik ve Toplumlar Üzerinde Etkisi” kitabında ” Liderlerin bulundukları konumun ne kadar önemli olduğu, yönlendirdiği kimseleri nerelere sürükleyebildikleri ve sonuçlarının nasıl olduğu Kur’an’daki sahnelerle ortaya koymuştur.” sözleriyle Dr. Mehmet Tekin kitabın içeriği konusunda ip uçlarını vermiş. 

Kitap sosyoloji ve Kur’an açısından lider ve liderlik kavramı, lider tipleri liderlerin özellikleri ve görevleri ile toplumlar üzerindeki etkiler anlatılmakta. 

Kitapta olumlu ve olumsuz liderlerin toplumlar üzerinde etkileri anlatılırken, lider konumunda bulunan kimselere bulundukları konumun ne kadar önemli olduğunu, liderlerin yönlendirdiği kimseleri nerelere sürükleyebildiklerini ve sonuçlarının nasıl olduğunu Kur’an’daki sahneler ile görülmesi sağlanmış kitapta. 

Üç bölümden oluşan kitabın girişinde sosyolojik açıdan lider kavramı ele alınmış. Birinci bölümde ise, Kur’an’da yer alan liderlikle ilgili kavramlar anlam bakımından özellikle ayetlerin ışığında açıklanmaya çalışılmış. 

İkinci bölümde, Kur’an’da yer alan bazı olumlu ve olumsuz lider tipleri örnek verilerek ve pratik uygulamalarıyla ortaya konmaya çalışılmıştır.

Üçüncü bölümde ise, liderlerin toplumlar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri ve karşılaşacakları neticeler incelenmiş.