20/05/2024

BW News

Nachrichten aus der Welt

Osmanlı Eserleri Hakkında Bilgi Aldı

BW-HABER

Karlsruhe 12 Ocak 2018


II. Viyana Kuşatması  1683 yılında IV. Mehmet devrinde Osmanlı İmparatorluğu’nun Viyana’yı kuşatması ile gerçekleşmişti.  17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya Arşidüklüğü arasında yapılan savaşların en uzun süreni bu kuşatmaydı. Kuşatma ve savaşlardan arta kalan ganimetler, Osmanlı İmparatorluğu tarafından gönderilen hediyeler, Başkonsolos Nevzat Arslan Karlsruhe’deki Baden Eyalet Müzesinde sergilenen “Türk ganimetleri sergisi”ni ziyaret ederek muhteşem Osmanlı sanat eserleri hakkında bilgi aldı.

 Karlsruhe Türk ganimetleri koleksiyonu, Hristiyan dünya ile Osmanlı arasında yapılan çok sayıdaki savaştan ele geçirilen, satın alınan veya hediye olarak verilen eşyalardan oluşmaktadır. Bu hazinelerin önemi, çok sayıda ve eşlerine az rastlanır parçaları barındırmasından gelir. 17. yüzyıla ait eserlerden oluşan bu koleksiyon Osmanlı İmparatorluğundaki sanatsal yetkinliği ve yüksek kültürü göstermesi açıdından önemlidir.

der Karlsruher Türkenbeute olarak adlandırılan Osmanlı Müzesinde 150 eser sergilenmekte. Büyük Türk Savaşı olarak adlandırılan 2 inci Viyana Kuşatması (1683-1692 ) sonrası ele geçirilen ganimetler, Osmanlı İmparatorluğu tarafından gönderilen hediyeler, Markgraf Ludwig Wilhelm ve onun kayınpederi olan Herzog Julius Franz von Sachsen-Lauenburg tarafından toplanmış eserler,  ”der Karlsruher Türkenbeute ” ismi altında Karlsruhe Sarayında sergilenmekte. 

Karlsruhe Başkonsolosu Nevzat Arslan, tüm vatandaşların Karlsruhe Sarayında sergilenen koleksiyonu ziyaret etmeleri tavsiye etti.