25/06/2024

BW News

Nachrichten aus der Welt

Şimdi sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasına geldi

BW-HABER Köln
Şimdi sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasına geldi

Genç ASIP – Avrupa Sivil İnisiyatif Platformu Genel Başkanı Tolga Özgül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni de tanımalı ve bunu da bütün dünyaya ilan etmeli. Bu önemli bir siyasi adım olacaktır. Bunun sonucunda, limanlar da karşılıklı olarak açılır o zaman ” diye konuşan Özgül, bunun siyasi bir tanıma değil ‘varoluşun kabul edilme çağrısı’ olduğunun altını çizdi.Özgül çözüm kelimesine takılmaktan ziyade artık sonuca odaklanılması gerektiğini ifade ederek, anlaşmamayı anlaşmak da bir sonuçtur dedi.

Almanya’nın Bir Parçasıyız

Özgül konuşmasına şöyle devam etti, ‘Almanya’da neredeyse 3 milyon Türkiye kökenli insan yaşıyor, bu Almanya’nın en büyük azınlık grubunu oluşturuyor. Türk nüfusun büyük çoğunluğu, 50’ler ve 60’larda ülkeye işçi olarak gelen göçmenlerin 2 inci ya da 3 üncü nesil yakınları. Biz Almanya’da artık kalıcıyız, bundan sonrada Türkiye kökenli vatandaşlar olarak Almanya’nın bir parçasıyız, kesinlikle asimile olmadan, Almanya’da eşit haklara sahip olarak yaşamak istiyoruz. Aynı zamanda Türkiye’de de 100 bin Alman vatandaşı sürekli ikamet etmektedir. Türkiye’ye giden Almanların Türk toplumuyla ilgili düşünceleri olumlu yönde değişiyor, bunun dışında Almanların nesillere göre

Türklere bakış açısıda değişmektedir.

Almanya’da faaliyet gösteren Sivil toplum örgütleri, yaşadıkları Alman toplumuna göre faaliyetlerini düzenlerken, Türkiye’deki gündemden de büsbütün kopamadıklarını ve iki ülke arasındaki ilişkilerdeki olumlu veya olumsuz durumlardan örgütlerinin etkilendiğini belirtmişlerdir.
KKTC’yi dünya tanımasa bile bizlere bırakılan stratejik öneme sahip büyük bir mirastır. Bu mirası daha da ileri seviyeye taşımak için bizler ve bizden sonraki nesiller ellerinden geleni yapacaktır. Yurt dışında yaşayan genç Türklerin kimliğini, kültürünü korumak, ve vatan bağlarını güçlendirmek için gayret göstermeliyiz
Genç ASIP 2020 yılında Almanya’da ‚‘ KKTC Tanıtım Günleri‘ etkinliği çerçevesinde, geniş katılımlı bir çok etkinliğin düzenleneceğini açıkladı.

.