20/05/2024

BW News

Nachrichten aus der Welt

SINIFTA BİR OZAN VAR!

SINIFTA BİR OZAN VAR!

kanun-1

BW-HABER   Karlsruhe      Foto : Yaşar Sekban İzinsiz kullanılan resimler ile ilgili kanuni işlemler yapılacaktır.

 T.C. Almanya – Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği tarafından bir dil, kültür ve eğitim kampanyası olarak bir yıl kadar önce başlatılan ‘Haydi, Türkçe Konuş Benimle!’ kampanyası kurslar, konferanslar, sanat, müzik ve spor çalışmaları gibi bir çok farklı uygulama ve etkinliklerle gelişerek ve genişleyerek devam ediyor.

 Kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılan ‘Aslı ile Kerem’ ‘Köroğlu’ gibi eşsiz halk hikâyelerimiz ozan Mahmut Bilen’­­in anlatımı ve sazıyla Türkçe ve Türk Kültürü derslerinde hayat buluyor.  Ozanımız Mahmut Bilen Türkçe ve Türk Kültürü dersleri alan çocuklarımızı derslerde ziyaret ediyor ve aşk ve kahramanlık konulu halk hikâyelerimizi saz eşliğinde icra ediyor. Bu sayede, çocuklarımız hem Türk kültürünü ve edebiyatını en  iyi şekilde temsil eden hikayeleri öğreniyor, hem de bir Türk çalgısı olan sazı tanıma fırsatı yakalıyor. Öncelikle Karlsruhe’de başlayan ders ziyaretlerinin tüm eyalette yaygınlaşması için planlamalar sürdürülüyor.

 TAMBUR, NEY VE KANUN DA TÜRKÇE DERSLERİNDE TANITILIYOR!

Eyalet genelindeki 6 şehirde Türkçe derslerinde Tambur, Ney, Bağlama, Kanun gibi Türk müziği enstrümanlarının tanıtım ve icrasını geçen yıl itibariyle başlattıklarını; çÇocuk ve gençlere müzik üzerinden, şarkı ve türkülerle Türkçe dilini ve Türk Kültürünü öğretmeye çalıştıklarını ve Türkçe derslerini daha eğlenceli ve cazip hale getirerek daha nitelikli bir format kazandırdıklarını söyleyen Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı, veli ve öğrencilerin bu durumdan memnun ve mutlu olduklarını kaydederek şunları söyledi;

 DİL VE KÜLTÜRÜMÜZÜ EĞLENDİREREK ÖĞRETİYORUZ!

Türk müziği ve enstrümanlarımız Almanya’daki tüm vatandaş ve soydaşlarımız arasında birliği ve kardeşliği yaratmakta: çocuk ve gençlerimize dilimizi, kültürümüzü, vatanımızı, tarihimizi ve her nevi ananevi zenginliğimizi öğretmede en güçlü yöntemlerden birisini oluşturmaktadır. Müziği sadece salt eğlence içeren bir araç olarak değil, çok daha derin ve kapsamlı bir eğitim aracı olarak ta kullanmalıyız.

Almanya’da özellikle çocuk ve gençlerimizi tehdit eden asimilasyon ve dejenerasyon tehlikesine karşı toplumsal ve kültürel varlıklarımızın yaşatılması, yeniden üretilerek, geliştirilerek yeni kuşaklara aktarılması; dilimizin, kültürümüzün, ulusal ve evrensel mirasımız ila medeniyet kodlarımızın Almanya’daki insanlarımızca da; Öğrenme, Yaşatma, Geliştirme, Aktarma misyonunu sağlamaya çalışıyoruz.

 ‘Haydi, Türkçe Konuş Benimle!’ adlı kampanyamızla öncelikli olarak ulusal kültürümüzünn en önemli bileşenlerinden birini oluşturan müzik olgusu üzerinde Türk toplumunun yarınlarını şekillendirmede ulusal kültürün geliştirilerek yarınlara taşınmasında çalışmalarımız devam edecektir.

gitar