13/07/2024

BW News

Nachrichten aus der Welt

Türkiye’de Avrupalı Türkler İçin Sağlık Ücretli Mi ?

BW-HABER Karlsruhe
İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu konu ile ilgili olarak girişimde bulundu. Mustafa Yeneroğlu şu açıklamayı yaptı;

Bazı Avrupa ülkelerinde yaşayan ve Türkiye’de geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi noktasında gelen yoğun şikâyetlere binaen açıklama:

Bazı Avrupa ülkeleriyle yapılan sosyal güvenlik anlaşmaları kapsamında ilgili ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler Türkiye’de bulundukları sırada sosyal güvenlik hizmetlerinden faydalanabilmektedirler. Vatandaşlarımız birkaç gün öncesine kadar kayıtlarının bulunduğu yabancı sigorta şirketinden aldıkları formüler ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşlarından -kendilerinin ödemeleri zorunlu olan katkı ve katılım payları hariç- aldıkları sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilmekteydiler.

Bu uygulamayla ilgili 2 Eylül 2019 tarihi itibariyle sorun yaşandığına ve hastanelerin acil haller dışında tedaviyi kabul etmediklerine dair tarafımıza yoğun şikâyetler ulaşmaya başladı. Kamu kurumlarımız, yurtdışında yaşayan milyonlarca vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren böyle önemli bir meselede, yaptıkları yeni düzenlemeler ile ilgili milletvekilleri ile maalesef önceden istişare etmedikleri veya bilgiyi paylaşma zahmetinde bulunmadıkları için söz konusu değişiklikten tarafımıza ulaşan şikâyetler ve basın yoluyla haberdar olduk. Bunun üzerine SGK yetkilileri ile görüştük ve ilgili mevzuatı inceledik. Elde ettiğimiz bilgiler şu şekildedir: Fransa dışında vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı bazı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik anlaşmaları, kişinin Türkiye’de bulunduğu sırada, durumu derhal yardım yapılmasını gerektiriyorsa –yani acil hallerde- ücretsiz sağlık hizmetinden faydalanmasını öngörmektedir. Fransa ile yapılan anlaşma ise, bu kapsamda bir kısıtlama taşımadığından kişilerin acil durumlar dışında da ücretsiz sağlık hizmeti alabilmesine olanak sağlamaktadır.

İlgili ülkelerde söz konusu anlaşmalar bu şekilde düzenlenmiş ve bu güne kadar da herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. SGK tarafımıza verdiği bilgide, teknik altyapı sorunlarından kaynaklı olarak mevzuatın yıllardır eksik uygulandığını, ancak 2 Eylül tarihinden bu yana mevzuatın gereğinin yerine getirilmeye başlandığını belirtmiştir. Vatandaşlarımızın şiddetli tepkileri ise konu sağlık olması sebebiyle normal karşılanmalıdır. SGK yetkililerine yeni düzenleme hakkında açıklama yaparak vatandaşlarımızın etraflıca bilgilendirmeleri gerektiğini hatırlattık.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları ve sağlık hizmetlerinden günümüze kadar olduğu gibi Türkiye’de de ikili anlaşmalar çerçevesinde ücretsiz faydalanabilmeleri için sorun yaşanan ülkelerle Fransa benzeri anlaşmaların yapılması ivedi ve elzemdir. Daha fazla insanın mağdur olmaması için konuyu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızdan vatandaşlarımızı ciddi manada mağdur eden mevcut uygulamanın askıya alınması ve ikili anlaşmaların vatandaşlarımızın zorunlulukları ve karşılıklı menfaatler doğrultusunda tekrar ele alınıp güncellenmesi için talepte bulunduk. Bundan sonraki süreçte de konunun yakın takipçisi olacağız.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.