18/05/2024

BW News

Nachrichten aus der Welt

Anayasayı Koruma Teşkilatı ile İlgili Haberler Konusunda DİTİB Açıklama Yaptı

BW-HABER

Karlsruhe 24 Eylül 2018


Anayasayı Koruma Teşkilatı ile ilgili haberler hakkında açıklama

Son günlerde basında “Anayasayı ‎Koruma Teşkilatı”nın Diyanet İşleri Türk ‎İslam Birliği’ni (DİTİB) izlemeyi gündeme ‎alıp almamayı” tartıştığına dair haberler ‎yer aldığı görülmüştür. Bu, camiamız ve ‎Müslümanlar arasında büyük üzüntüye ‎yol açmıştır. DİTİB’in sürdürdüğü bunca ‎faydalı hizmetlere ve topluma barışçı ‎katkılarına rağmen topluma zararlı bir ‎unsur gibi gösterilmesi asla kabul ‎edilemez.‎

DİTİB, kuruluşundan bu yana sayıları ‎bine yakın camisiyle şeffaf bir şekilde ‎yüzbinlere varan cemaatine yönelik dini ‎ve sosyal hizmetlerini yürütmektedir. ‎Fahri görev yapan bu kadar büyük bir ‎cemaat içinde birkaç yerel yöneticinin ‎hatalı tutumları olabilir. DİTİB her zaman ‎bunlara gereken müdahaleyi yapmıştır. ‎Yanlışları düzeltmiş, yazılı ve sözlü ‎uyarılarda bulunmuştur. Bunlar her ‎zaman basınla paylaşılmıştır. Bugüne ‎kadar DİTİB aleyhine hiçbir dava ve suç ‎isnadı mevcut değildir. Birkaç hatalı ‎tutum bahane edilerek Almanya’da fahri ‎din hizmeti yürüten yüzbinlerce insanı ‎ve Almanya’da her zaman barışa katkı ‎sağlayan dini cemaat DİTİB’i bütünüyle ‎suçlamak ve töhmet altında bırakmak ‎haksızlıktır.‎

Almanya’da sosyalleşmiş yüzbinlerce ‎Müslüman insanı devletlerarası ‎ilişkilerin de konusu haline getirmek ve ‎hatta Almanya’daki iç tartışmalarda ‎dikkat dağıtmak için malzeme yapmak, ‎toplumsal barışın bozulmasına ve farklı ‎toplum kesimleri arasındaki mesafenin ‎daha da büyümesine yol açacaktır.‎

DİTİB, şimdiye kadar olduğu gibi ‎bundan sonra da, şeffaf bir şekilde ‎toplumsal barışa katkı sağlayan, dini ve ‎sosyal hizmetlere devam edecektir.‎
 

DİTİB Basın Bürosu