30/05/2024

BW News

Nachrichten aus der Welt

Gurbetçi Yok, Diaspora Var.

BW-HABER

Haber Merkezi


Yurt dışında yaşayan vatandaşların, Türk kökenlilerin sorunlarını çözebilmek amacıyla ‘Göç ve Diaspora Komisyonu’ kurulacağı bildirildi. Avrupa’yı en iyi tanıyan İstanbul Milletvekili, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu öncülüğünde kurulacak olan Göç ve Diaspora Komisyon için Almanya’dan STK yöneticilerinin görüşleride alınacak. Yurt dışında yaşayan Türk kökenlilerin 5 inci nesile ulaşmasının büyük etken olduğu ‘Göç ve Disapora Komisyonu’ artık, vatandaşların  Avrupa’da göçmen değil kalıcı olduğuna işaret etti. 

Konu ile ilgili hazırlanan kanun teklifi taslağı yakında TBMM’ye sunulacak.  AK Parti İstanbul Milletvekili Yeneroğlu’nun TBMM’ye sunulmak üzere hazırladığı taslakta komisyonun “amaç ve kapsamı, komisyonun görev ve yetkileri” şöyle ifade ediliyor:

KOMİSYONLA NE AMAÇLANIYOR?

“Türkiye’ye yönelik düzenli ve düzensiz göç hareketlerini izlemek, yabancılara uygulanan koruma rejimindeki uygulamaları takip etmek ve konularda çalışmalar yapmak. Türkiye’den yurtdışına yönelik göç hareketlerine ilişkin gelişmeleri ve yurt dışındaki Türk diasporasının sorunları ve gereksinimlerini takip etmek ve bu konuda çalışmalar yapmak. Ulusal ve uluslararası alanda göç hareketleri ile yurtdışındaki Türk diasporasıyla ilgili gelişmeler hakkında TBMM’yi bilgilendirmek.

KOMİSYONA ÖNEMLİ GÖREVLER

– TBMM Başkanlığınca kendisine tali veya esas olarak havale edilen kanun tasarı ve teklifleriyle kanun hükmünde kararnameleri görüşmek,

-Türkiye’ye yönelik düzenli ve düzensiz göç hareketlerini izlemek,

-Yabancılara uygulanan koruma rejimindeki uygulamaları takip etmek, yabancıların ülkemize uyum ve katılım düzeyini artırmak,

– Yurtdışındaki Türk diasporasının ihtiyaç ve sorunları ile hak ve menfaatlerini takip etmek, gerektiğinde yurt dışında incelemelerde bulunmak,

– Her yasama yılının sonunda Türkiye’ye yönelik göç hareketliliğine ilişkin girişimlerin değerlendirmelere ve Komisyonun o yılki faaliyetlerine ilişkin rapor hazırlamak ve TBMM’ye sunmak.

KOMİSYON YURT DIŞINDA DA ÇALIŞABİLECEK

-Göç ve Diaspora Komisyonu, görevleriyle ilgili olarak genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile gerçek ve tüzel kişilerden öngörülen usullere uyarak bilgi istemek ve ilgililerden bilgi alma yetkisine sahi olmak,

-Komisyon görev alanıyla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ile kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşlarının çalışmalarından yararlanmak,

-Komisyon gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanların bilgisine başvurabilir, Ankara dışında ve yurt dışında çalışabilir.”