20/04/2024

BW News

Nachrichten aus der Welt

Kalite İsteği Arttı, Meslek Eğitiminde Açık Var

 

BW-HABER

Karlsruhe Haber Merkezi 2 Kasım 2017


Mesleki eğitim açısından 2016/ 2017 senesini istikrarlı bulan İş Ajansı yetkilileri bununla birlikte mesleki yerler ile istenilen kalite arasında uçurumun artığı tesbitinde bulundu. BU nedenlede işsizlikte artış meydana gelirken mesleki yerlerde açık oluştu. 

“Mesleki Eğitim piyasasındaki durum, 2016/17 danışmanlık yılında istikrarlı bir seyir izledi. Bununla birlikte, bölgesel, mesleki ve beceri dengesizlikleri artmış ve bazı tazminatlar daha zor hale getirilmiştir. Bu nedenle hem boş eğitim yerleri hem de işsiz başvuran sayısı geçen yıla göre biraz daha yükseldi.” Raimund Becker, Federal İş Ajansı’nın üyesi (BA)  kariyer yılı 2016/2017 dengesi sunumunda sarf etti bu sözleri.

Ekim 2016’dan Eylül 2017’ye kadar, ortak tesislerde istihdam bürolarına ve iş merkezlerine, geçen yılın aynı dönemine (+8.800) benzer şekilde toplam 549.800 mesleki eğitim yeri bildirildi. Ezici çoğunlukla şirket eğitim yerleridir; 4.100’den 521.900’e hafif bir artış kaydettiler.

2017 yılında yeni sonuçlandırılmış eğitim sözleşmeleri için odaların daha önceden mevcut olan veriler de istikrarlı bir gelişmeyi destekliyor. Ticaret ve Sanayi Odaları, Alman  El Sanatları  Odası ve  Serbest Meslek Odaları   toplam 480,000 bşavuru oldu bu rakam bir önceki yıldan  5300 fazla.

Meslek yeri arayanlar , danışma yılının başlangıcından bu yana yani  1 Ekim 2016’da toplam 547.800 meslek yeri için  başvuranlar ,  ajansları ve iş merkezinin eğitim kurumlarını kullandı. Okuladan ayrılarak meslek yapmaya çalışanların sayısında azalma oldu. Birkaç yıl boyunca, yüksek öğrenim giriş yeterliliklerine sahip oaln mesleki adaylarda başvuranların sayısı arttı: 2016/17 yılında dörtten birinin biraz fazlasının yüksek öğretime girmesi ve  buna ek olarak, mülteci gençlerin göçü, başvuranların sayısının istikrarlı bir şekilde kalması anlamına geliyor. Ekim 2016’dan Eylül 2017’ye kadar Almanya’ya kaçan ve şimdi mesleki eğitim isteyen 26.400 başvuru şubesi kaydedildi. Bu bir önceki yıla göre 16.200 daha fazladır.

Eğitim Piyasasındaki Arz ve Talep Dengelendi

Sadece matematiksel olarak, eğitim piyasasındaki arz ve talep neredeyse dengelendi. Dolayısıyla, ülke çapında kayıtlı 105 başvuru sahibi için 105 kayıtlı çıraklık puanı vardı. Bununla birlikte, daha önceki yıllarda halihazırda meydana gelen önemli bölgesel, mesleki ve nitelik dengesizlikleri daha da yoğunlaşmıştır.
Bölgesel bir bakış açısından, güney Almanya, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen ve Saarland’da başvuranlardan çok daha fazla çıraklık eğitimi isteği kaydedildi. Buna karşılık, özellikle Berlin, Kuzey Ren-Vestfalya ve Hesse’de şirket eğitim yerlerine başvurular yeterli olmadı.

Bazı mesleklerde, iş bulma şansı diğerlerinden daha yüksektir. Özellikle otel ve catering meslekler için ve birçok esnaf işi için başvuru sayısı düşüktü. Buna karşılık,  ofis ve idari işler, otomotiv mühendisliği, bilgisayar bilimi veya (diş hekimi) tıbbi yardım gibi iş yerlerine başvuru yapanlar arasında  çok daha az çıraklık eğitimi isteyen oldu.

Bu dengesizlikler sonucunda 30 Eylül 2017’de toplam 48.900 çıraklık boşta kaldı. Bir önceki yıla kıyasla, bu 5,500 daha fazladır. Özellikle doldurulması zor olan bazı zanaat işlerinde çıraklık, otel ve yemek sektöründe çıraklık açığı var.

Aynı zamanda, 23.700 başvuru sahibi hala bir yıl önce (+3.200) daha fazla yer bulamamış, böylece kayıtlı başvuranların yüzde 4’ü iyi bir eğitim yeri veya alternatif bir yer bulamadı.

Bir önceki yılda olduğu gibi, her ikinci kayıtlı aday mesleki eğitime girdi (yüzde 48). Başvuranların yüzde 17’si bir başka (mesleki) okul ziyareti, bir staj ya da bir derece için ve yüzde 3’u maddi destek öncesi bir eğitim önlemi olarak seçti.
 Bir diğer yüzde 7’si istihdam, yüzde 2’si kâr amacı gütmeyen sosyal hizmetler ve yüzde 4’ü iş için kayıtlı. Başvuranların yüzde 13’ünde ise bilgi yok.

Başarılı olmayan başvuranların yanı sıra, 30 Eylül itibariyle alternatif girmiş olsalar da, yerleşime katılmak için başvuran 56.500 başvuru sahibi bulunmaktadır.
Bununla birlikte, ikili bir eğitim sürdürmek. Onların sayısı bir önceki yıla göre 3,500 daha düşüktür.

Yerleştirme faaliyetleri, başvuranların yanı sıra halen başarısız olan başvuranlar için devam edecektir. Buna ek olarak, hala farklı nedenlerle (yine) mesleki yere yerleşememelerini farklı olarak gösteriyorlar.