12/07/2024

BW News

Nachrichten aus der Welt

Mehmet Okuyan Durlach’ta

IMG_4202


BW-HABER    Durlach     / 24 Haziran 2016 /


” Toplumun dönüşümü, fertlerin değişiminden geçer” 

19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı öğretim görevlisi Prof. Dr. Mehmet Okuyan, Durlach Fatih Camii tarafından düzenlenen programa konuşmacı olarak katıldı. Durlach Karlsburg Sarayı’nda 250 davetliye Ramazan, Kur’an hayat ilişkisi üzerine konuşma yaptı. Mehmet Okuyan programa katılımın memnuniyet verici olduğunu ifade ederek katıldığı bir çok iftar programlarında devlet yetkililerininde hazır bulunmasının  çok olumlu bulduğunu ifade etti.

Mehmet Okuyan Almanya’da İslami anlayışın ve dini duyarlığın, bir atadan kalma din algısı üzerinden yürüdüğünü tesbit ettiğini söyledi. Mehmet Okuyan ” Ama üniversitede okuyan öğrencilerin genç neslin çok daha sorgulayıcı daha Kur’an merkezli din algısına doğru yürüdüklerini özel Kur’an dersleri yapmakta olduklarını Kur’anı anlama  noktasında daha fedekarca bir tavır içine girdiklerini görüyoruz. O noktada daha yapılacak şeyler var.” dedi.

Kur’an Bilgisi Hakikattır

Prof. Mehmet Okuyan konuşmasında ferstlerin değişmesinin öncelik olduğu vurgusunu yaparak, “Kervan yolda dizilir anlayışıyla hareket edersek, bir gedik açılmıştır ufukta,  Allah’ın izniyle bu kemaline erecektir. Herkes elinden geleni yaparsa herkes buraya bir tuğla koyarsa bu binanın inşaası tamamlanacaktır. Toplumun dönüşümü fertlerin değişiminden geçer. Fertler değişmeden toplum değişmez. Fertlerin doğrudan yana değişmeside doğru bilgi ile buluşmasından kaynaklanır. Doğru bilgi Kur’an’ın sunduğu bilgidir.Kur’an’ın sunduğu bilgiyi hakikatın bilgisi olarak kabul ediyoruz.

Bölünmüşlük Bitiyor

Prof. Mehmet Okuyan,  insanlara zaman zaman yazarak, bazen konferanslarda, bazende ders vererek bilgi alış verişinde bulunduğunu ifade etti. Avrupa’da ki dini duyarlılığın bundan 10 sene önceye göre daha dinç ve duyarlı olduğunu söyleyen, Prof. Mehmet Okuyan, ” 10-15 yıl önce korkunç bir bölünmüşlük vardı burada. Şimdilerde o kemikleşmiş bölünmelerin epeyce törpilendiğini görüyorum umarım ümmet olma bilinci ile bir ve beraber olma duygusu ile İslamı ve milletimizi daha doğru temsil edebilme noktasında gayretlerin boşa çıkmayacağı kanaatindeyim.”

Kendi değerlerini unutmadan bir entegrasyon duygusu içinde toplumda yer alınmasının önemli olduğunu ve bunun Almanya’da gerçekleştiğinide sözlerine ekledi.

BW-HABER  “ Ümmetin arasındaki bölünmüşlük törpülendi dediniz. Bu sonuç siyasi mi oldu, yoksa ümmet bilinci kendiliğinden mi oluştu. ?

“Hayır, yok.. Biraz siyasi tarafı olabilir ama çok belirleyici değil. Artık bu ümmet geleneksel kulaktan dolma din algısı yerine, yavaş yavaş dinini Kur’an’dan öğrenmeye  dönüyor. Kur’an okuyanlar Kur’an’dan beslenenler bir ve beraber olmanın gereğini çok rahat kavrarlar. Ayrılıkta felaket olduğunu, tevhitde, rahmet olduğunu görürler. Kur’an etrafında daha çok buluşurlarsa bu ayrılıkların daha bir törpüleneceği kanaatindeyim.”

BW-HABER  “Akademik olarak İslama yaklaşanlardan bahsetiniz. İnancı olan avam tabakasına nasıl ulaşılacak.”

Ben burada Almanya’da yaşayan insanların sadece karın tokluğuna burada olmadıklarını görmeye başladıklarından dolayı huzur duyuyorum. Onun için bir memleketin idaresinde bulunmak o memleketin üniversitelerinde görev yapmayı gerektiriyor. Master ve doktoradan kastım bu. Akademik çalışmalar yapılırsa, bu ülkede yöneticileri yetiştirecek olan mekanizmalara ulaşılıyor demektir. Halk müslümanlığını değil, yönetici ve doğru değerlerden beslenen bir duyarlılığı yeğliyorum. ” dedi.

 

ÖZGEÇMİŞ

1965 yılında Trabzon Çaykara’da doğdu. İlköğrenimini Trabzon Çaykara’da tamamladıktan sonra, orta öğrenimini Trabzon Hayrat’ta bitirdi. 1983 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne kaydoldu. 1987 yılında mezun oldu. 1988 yılında aynı fakültede Tefsir Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1990 yılında Yüksek Lisans’ını, 1994 yılında da Doktora çalışmalarını tamamladı. Aynı yıl Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı. 2002 yılında Doçent, Şubat 2008’de ise Profesör unvanını aldı. Halen OMÜ İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliğine devam etmektedir. 3 çocuk babasıdır; Arapça ve İngilizce bilmektedir.