25/06/2024

BW News

Nachrichten aus der Welt

Önce Kendi Kültürümüzü Tanımalıyız

IMG_6207


BW-HABER   Karlsruhe


5. inci Eğitim Semineri Karlsruhe’de Düzenlendi

Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği ev sahipliğinde; T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı desteği ve T.C. Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği işbirliği ile ‘Kültürlerarası Anlayışı Geliştirme ve Diyalog Günleri’ başlıklı eğitim semineri Karlsruhe Başkonsolosluğu toplantı salonunda düzenlendi.

IMG_6164

Alman Kültürünü Bilmek Gerek

Almanya’nın Baden bölgesinde görev yapan 121 öğretmenin katıldığı seminerin açılış konuşmasını yapan Karlsruhe Başkonsolosu Cem Örnekol, ” Türk kültürünü bulunduğumuz ülkelerde, iyi anlatmak, iyi tanıtmak için,  hem Alman kültürünü; hem anlam düşünme tarzını iyi anlamak ve bu çerçevede kendi kültürümüzü Almanlara iyi anlatabiliriz. ” dedi. Cem Örnekol ilk defa Almanya’ya gelen öğtemenlerin farklı bir kültürün içine geldiğini, Alman kültürünü bilmenin , kendi kültürümüzü çocuklara aktarmada büyük katkısı olacağını ifade etti.

Bu Yapıyı İyi Anlatmalıyız

15 Temmuz’da  Türkiye’yi işgal etmeye kalkışan terörist yapı konusunda da uyaran Başkonsolos Cem Örnekol, sinsi yapıyı ve Türkiye’nin bu konudaki haklılığını çevremizede anlatmalıyız dedi. Cem Örnekol, ” Bu gayretten vazgeçmemek, gerek bu süreci ve gelişimini iyi anlatmalıyız. ” sözü ile öğrtemenlerin Alman okullarında, çevrelerine terör örgütünün işleyiş yapısının alatılması gerektiğini söyledi.

IMG_6191

Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Cemal Yıldız, BAU International Berlin Üniversitesinde, Kültürlerarası Diyalog kurucusu Güven Günaltay, Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Kültür ve İletişim Bilimler Bölümü öğretim üyesi olan Doç. Dr. Aysel Uzuntaş konuşmacı olarak katıldılar.

Türk Öğretmenin Varlığı Çok Önemli

Prof. Dr. Cemal Yıldız, Türkçe derslerinin bir çok zorluk ve engellemelere rağmen devam ettiğini Almanya genelinde 550 Türkçe dersi ve Türk kültürü öğretmeninin görev yaptığını söyledi.  Prof. Dr. Cemal Yıldız, öz eleştirde bulunarak tüm yapılan çalışmalara rağmen karşılığın niçin gelmediği sorgulamak gerek dedi. ”Dünyanın en iyi kitabına sahip olsanız bile derse hazırlıklı giremediği ve ders materyallerini yenilemediği sürece başarısız olursunuz. Çünkü sizin sınıflarınızda homojen gruplar yok heterojen gruplar var. Yaş farklılıkları var, Türkçe seviyesi farklı , algılaması farklı, öğretmenimizde hazırlıksızsa o ders başarısız olmaya mahkumdur.” Prof. Dr. Cemal Yıldız, okllarda bir Türk öğretmenin olması ve bunu Türk kökeknli öğrencilerin görmesi bile çok büyük bir olay diyerek, Türkçe dersi sistemini dünyada bu kadar büyük bir organizasyon ile sadece Türkiye’nin başardığını sözlerine ekledi.

IMG_6264

Önce Kendi Kültürümüzü Tanımalıyız

Güven Günaltay Berlin İslam Eserleri Müzesi’nin ”Kültür – Öyküler” adlı ders materyalleri hakkında öğretmenlere bir seminer verdikten sonra Türk Kültürü dersleri esnasında söz konusu materyallerin nasıl kulnacağını anlattı.

Öğrencilere kültürümüzü anlatabilmek için önce  kendi kültürümüzü öğrenmeliyiz diye sözlerine başlayan Günaltay, ön yargılara karşı çıkabilme ve kendini anlatabilmek için Berlin İslam Eserleri Müzesinin kurulduğunu, müzelerde ki malzemelerden derslerde  nasıl faydalanılacağını anlattı. Güven Günatalay’ın sunumu öğretmenler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

IMG_6291

İletişim, Anlatabilmek ve Anlayabilmek Önemli

Doç. Dr. Aysel Uzuntaş etkili iletişim üzerinde durarak, anlatabilmek ve anlayabilmek önemli dedi. Uzuntaş,  ”Jakobson a göre iletişimde altı faktör vardır. Öncelikle bir gönderici ve alıcı mevcuttur. Sözlü iletişimde gönderici konuşmacı, alıcı ise dinleyicidir, yazılı iletişimde ise gönderici yazan, alıcı ise okuyandır. Gönderici ve alıcının aynı koda sahip olması gerekir, yani aynı dili konuşmaları gerekir. Bir konu ya da bir şey hakkında iletilmek istenen mesajın olması ve bu mesajın da kodlanıp ses frekanslarıyla (sesli) ya da optik kanal yoluyla (yazılı) alıcıya iletilmesi gereklidir. Ancak iletişim bütün bunların yerine getirilmesiyle gerçekleşebilir mi? Bir konuşanın ve dinleyenin olması ve ikisinin de aynı dile hâkim olması iletişimin etkili olması için yeterli midir? Kuşkusuz değildir, çünkü aynı dile (koda) sahip olsalar da anlamamanın, anlaşamamanın birçok nedeni vardır. Sorun sadece dili bilmekte yatmamaktadır.” dedi

 Doç. Dr. Aysel Uzuntaş Bunun , yabancı dil öğrenenler için de geçerli olduğunu sözlerine ekleyen Do. Dr. Uzuntaş, ” Yabancı dili öğrenmek, kelimelerin anlamını bilmek ve çözümlemek, düzgün cümleler kurabilmek, anlaşabilmek için yeterli değildir. Yabancı dilde de anlaşabilmek için kültürlerarası etkili iletişim becerisi büyük rol oynamaktadır. Etkili iletişim becerisine sahip bireyin kültürlerarası farkındalık da kazanması gerekir, çünkü insanların davranış ve konuşma biçimleri ile bunların anlamları kişiye özgü olabileceği gibi aynı zamanda kültüre de özgüdür. Etkili iletişimde kimin neyi nasıl söylediği çok önemlidir. Konuşmacının (gönderici) konuşma tarzının dışında kiminle konuştuğu da belirleyicidir.” dedi.

Programın sonunda öğretmenlere Berlin İslam Eserleri Müzesi’nin ”Kültür – Öyküler” adlı kitabı hediye edildi.

IMG_6226


IMG_6232IMG_6168