17/06/2024

BW News

Nachrichten aus der Welt

Sözleşmeli Öğretmenlik…

KARLSRUHE –

baslık haber

Sözleşmeli Öğretmenlikte hayal kırıklığı.Yurtdışında yaşayan öğretmenlik mesleğine haiz kişiler arasından sözleşmeli Türkçe ve Türk Kültürü Dersleri Öğretmeni çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları içeren taslak yayınlanalı bir yılın üzerinden bir zaman geçmesine rağmen konu ile ilgili yönetmelik düzenlenmedi.

Dershane düzenlemesini içeren tasarıya eklenen bir madde ile o ülkenin vatandaşı olan çalışma ve oturma izni bulunanlar sınavsız olarak öğretmen statüsünde görevlendirilmesi planlanıyordu.

Yaşadığı ülkede dil problemi olmayan, oturum ve çalışma izni bulunan Türkiye’den veya Almanya’dan eğitim fakültesi mezunu kişileri öğretmen statüsünde görevlendirilmesi ile Türkçe Derslerine katılan öğrenci sayısında yaşanan olumsuzluğun giderilmesi,  ayrıca Türkçe ve Türk Kültürü Dersi çalışmalarına katılan öğrenciler ve yerel makamlar ile daha iyi ilişkilerin kurulması amaçlanıyordu.

KAYBEDİLEN HER BİR GÜN ZARAR

Konuya ilginin, bekleme seviyesinde olması Milli Eğitim Bakanlığın yönetmelik hazırlanmasında geri kalmasına sebep oldu. Okul Aile Birlikleri ve öğretmen adaylarının TC. Milli Eğitim Bakanlığına konu ile ilgili başvurularının cılız kalması yönetmeliğin çıkmamasında ki faktörlerden bir tanesi. Türkçe  ve Türk Kültürü dersine yeni bir kan getireceği belirtilen Sözleşmeli Öğretmenlik modeli yine başka bahara kaldı.

SÖZLEŞMELİ DİN GÖREVLİLERİ GELİYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı 45 ülkede görev yapmak üzere geçtiğimiz Ağustos ayında 100 kadın ve erkek sözleşmeli din görevlisi alınacağına ilişkin bir duyuruda bulundu. Şartlardan bir taneside yaşadığın ülkenin dilini bilmek  ve oturuma sahip olmak.

KALDIRILAN SÖZLEŞME YENİDEN KONULDU

Dershane düzenlemesine ilişkin tasarının 21. maddesi yurt dışında öğretmen görevlendirmesini içeriyor. Buna göre 652 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 31. Maddesine bir fıkra eklendi.

Maddede; Türkiye’de veya yükseköğretim kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinden lisans düzeyinde eğitimini başarıyla bitirenlerden ilgili ülke vatandaşlığına sahip olanlarla süresiz oturma ve çalışma izni bulunanlar, Bakanlıklar Arası Ortak Kültür Komisyonu’nca mahallinden sözleşmeli statüde öğretmen olarak istihdam edilebilir, hükmü getiriliyor.

ÖĞRETMEN İHTİYACI KARŞILANAMIYOR

Son yıllarda Almanya ve Fransa’ya gidecek öğretmenlerde büyük sıkıntıların yaşandığı ve yurtdışı öğretmenliğin cazibesini yitirdiği görüşleri ağırlık basması, Türkiye’ye dönüş yapan öğretmen ile yurt dışında göreve başlayan öğretmenler arasındaki farkın aleyhte devam etmesi, Almanya’da eğitim adına bir çok yeni sorunları da beraberinde getirdi, var olan öğretmenlere aşırı ders saati yükü ile birlikte öğretmenlerin sosyal yaşamlarını Almanya’da olumsuz etkiledi.