18/05/2024

BW News

Nachrichten aus der Welt

Türkistik Bölümünde Endişe Veren Gelişmelere Tepki

TÜRKİSTİK BÖLÜMÜNDE ENDİŞE VEREN GELİŞMELERE TEPKİ

BW-HABER

Türk Eğitim Derneği Duisburg-Essen Üniversitesi Türkistik bölümünün bir kısmında Türkiye karşıtı söylem ve eylemleri eleştirdi ve bölümün akademik geleceği ile ilgili endişelerini mektupla rektörlük ve dekanlığa bildirdi. Bünyesinde Türkçe öğretmenlik eğitimini de barındıran Türkistik bölümünde öğrenciler mobbing tarzı uygulamalardan, akademik kadro yetersizliğinden, Türkiye’den kaçarak ‚sürgündeki akademisyen’ sıfatıyla Türkiye ve Türk kimliği karşıtlıklarını ve ideolojik girişimlerden rahatsızlıklarını Türk Eğitim Derneği aracılığı ile dillendirdiler. Türkistik bölümü dolaylı olarak sıkca Türkiye karşıtı söylemlerle, ‚Soykırımı‘ ve ‚etnik bölünmeyi‘ konu eden sempozyumlarla gündeme gelmekte.

Türk Eğitim Derneği adına yazılan bildiri ve mektupta Türkistik’in Almanya’da Türkçe öğretmeni yetiştiren tek akademik kurum olması vurgusu yapılarak Türkistik bölümünün Türkçenin Almanya’da eğitim sistemi içinde yer alması açısından önemli bir kurum olduğunun altı çizildi.

Bildiri ve mektupta bu tespit sonrası eleştirilere yer verildi. Mektup şöyle devam etti:

‚Buna rağmen Türkistik bölümünde kaygı veren gelişmeleri gözlemliyor ve yetkilileri önlem alma hususunda uyarıyoruz. Öğrencilerle söyleşi yöntemiyle ortaya çıkardığımız ve sorunlar arasında sayılması gereken başlıca maddeler şunlardır:

Prof. Kader Konuk ile ilgili olarak Frankfurter Allgemeine Zeitung’da yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları dillendirilmiştir.

https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/hoersaal/flucht-als-akademisches-geschaeftsmodell-eine-polemik-wirbelt-die-tuerkeistudien-auf-18036223.html

Bu iddialar henüz yeterince yanıtlanmamıştır ve kamuoyunu ciddi anlamda rahatsız etmektedir.

Türkistik bölümünde profesör atama sürecinde usulsüzlükleri barındıran iddialar dikkat çekmiştir. Profesörlük seçim süreci bunun üzerine durdurulmuştur. İddialar arasında Kader Konuk’un tanıdığı kişiler lehine davrandığı David Sayers tarafından dile getirilmiştir. Henüz Sayers’in iddiaları da yanıtlanmamıştır.

https://docplayer.org/220997041-Paris-sehr-geehrte-kollegen.html

https://www.trhaber.com/gundem/pkk-destekcisi-surgundeki-akademi-avrupa-da-vurgun-h21096.html

Kader Konuk’un bilimsel çalışmadan ziyade siyasal eylemleri andıran sempozyumların dolaylı olarak Türkistik bölümüyle ilişkilendirilmesi kaygı vericidir.

https://www.academy-in-exile.eu/2021/11/04/der-nicht-anerkannte-genozid-dersim-1937-1938/

Türkistik öğretim görevlileri arasında dikkat çeken bir oranda LGBTİ aktivistleri ve ayrılıkçı siyasal yapılanmalar içinde yer alan insanlar da yer almaktadır. Bu durum akademik yeterliliğin yerine ideolojik tercihlerin atamalarda etkin olduğu iddialarını güçlendirmektedir.

Aynı öğretim görevlilerinin bir kısmının yeterince Almanca bilmemesi ve Alman eğitim sistemini tanımaması Alman eğitim sistemi içinde Türkçe öğretmeni yetiştirme iddiası olan bir bölüm için büyük bir eksiklik ve talihsizliktir.

Türkistik öğretim görevlilerinin bazılarında açığa çıkan Türkiye karşıtı tutum öğrenciler arasında endişeyle izlenmektedir. Türkiye karşıtı olmayan öğretim görevlilerine ve öğrencilere karşı mobbing benzeri dışlama stratejilerinin uygulandığı dillendirilmektedir. İddialar dekanlık ve rektörlüğe defalarca taşınmıştır.

Türkisitik bölümü öğrencilerinin çok büyük bir kısmı Türkiye ve Türk toplumu ile barışık bir öğretim programını tercih etmekte ve bu yönde eleştirilerini dillendirmekteler. Bu istek doğaldır. Zira diğer filoloji bölümlerinin de kültür taşıyıcısı konumunda olan ülkelerle kavga içinde olmadıkları, aksine uyumlu bir öğrenim aldıkları gözlenmektedir.

‚Sürgünde Akademi‘ girişiminin Türkistik web sayfasında yer alması kaygı vericidir. Akademik anlamda Türkiye karşıtı bir aktivist yapının Türkistik bölümünün tanıtımında ve Türkistik bölümü akademik yapılanmasında hangi gerekçelerle yer aldığı sorgulanmaktadır.

Türkisitik bölümünde iki profesörün görevi gelecek öğretim yılı itibariyle bırakacak olma olasılığı endişe vericidir. Yeterli derece öğretim görevlisi kadrosunun olmaması ve öğretim kalitesinin zayıf olması öğrencileri ve Türkçe derslerinin sürekliliği için çalışan sivil toplum kuruluşlarını endişelendirmektedir.

Duisburg-Essen Üniversitesi ilkokul öğretmenlik bölümünde Türkçe öğretmenliğinin de yer alması sevindiricidir. Bu süreçte uğraş veren insanlar kamuoyunca bilinmekte ve takdirle anılmaktadır.

Ancak Türkçe ilkokul öğretmenliği için atanan öğretmenin görevini henüz bir yıl içinde bırakmak zorunda kalması yolundaki söylentiler Türkçe bölümü adına kaygı vericidir.‘Türkçe öğretmenleri yetiştiren bir bölümün böylesi iddialar ve tartışmalarla anılması kaygı vericidir. Türkistik bölümünün orta vadede akademik işleyişinin sonlandırılmasına dair iddialar bölüm ve Türkçe öğretmenlik eğitimi adına üzücüdür.

Türk Eğitim Derneği yetkilisi Taner Güngören ‚Umarız Duisburg-Essen Üniversitesi ve bölüm bizlerin ve öğrencilerin kaygılarını ve eleştirilerini dikkate alıp gerekli önlemleri alırlar. Daha evvel de FÖTEV – KRV Türk Veli Dernekleri Federasyonu bezner eleştirileri dillendirmiştir. Bu konuda Türk toplumunun ve Alman dostlarımızın hassasiyetleri ve eleştirileri ortaktır‘ dediler.