24/07/2024

BW News

Nachrichten aus der Welt

OBP’de Bilgilendirme Eksikliği Türk Bankalarındaki Milyarlarca Tasarrufu Tehdit Etmektedir!

BW-HABER Karlsruhe

– OBP’de Bilgilendirme Eksikliği Türk Bankalarındaki Milyarlarca Tasarrufu Tehdit Etmektedir!

2020 yılının sonlarına geldiğimiz şu günlerde, Türkiye’de ilgili makamların otomatik bilgi paylaşımı noktasında sessizliğini koruması ve belirsizliklerin giderilmemiş olması, Türkiye’deki bankalarda hesabı bulunan ve yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımızın banka hesap bilgilerinin sağlıklı bir bilgilendirme yapılmaksızın meskûn oldukları ülkelerle paylaşılması hususundaki endişelerini artırmaktadır.

Bilindiği üzere Almanya Maliye Bakanlığı yaptığı açıklama ile içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerle bu yılın sonunda 2019 yılının bilgileri ile otomatik bilgi paylaşımına başlanacağını duyurmuştur.[1] Takip eden süreç içerisinde gerek hazırladığımız bilgi notları ile gerekse yazılı ve sözlü olarak yaptığımız açıklamalarla yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı bilgilendirirken aynı zamanda sürece de dikkat çekmeye çalışmış, sürecin takipçisi olacağımızı vatandaşlarımıza iletmiştik.[2] Bu noktada son olarak geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde dönemin Hazine ve Maliye Bakanı’na verdiğimiz soru önergesi ile de konuyu tekrar gündeme taşıdık.[3] Maalesef ki bu soru önergemiz henüz cevaplandırılmamıştır. Bugüne kadar defaatle uyarılarımızı sürdürmemize rağmen hükümet yetkilileri, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için başta bilgilendirme olmak üzere gerekli adımları atmamıştır.

Yurtdışında ikamet eden ve Türkiye’de para ve mal varlığı bulunan milyonlarca vatandaşımızı etkileyen otomatik bilgi paylaşımıyla ilgili yeteri kadar bilgilendirici ve tedbir alıcı çalışmanın yapılmadığı aşikârdır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından daha önceden yaptığımız ısrarlı taleplerin neticesi olarak 25 Ağustos 2020 tarihinde “Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı Bilgilendirme Rehberi” yayınlanmıştır.[4] Fakat bu açıklama yetersizdir. Belirsizlik devam etmektedir. Bu durum ülkemizin hiç olmadığı kadar dövize ihtiyacı olduğu bu günlerde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türk bankalarındaki milyarca tasarrufunu tehdit etmektedir.

Bu bağlamda;

• Otomatik bilgi paylaşımı hususunda ivedi olarak tatmin edici bilgilendirmeler yapılmalıdır.

• Özellikle hangi ülke ile ve ne zaman vatandaşlarımızın bilgileri paylaşılacaksa, o ülkelerle bilgi paylaşımı başlatılmasından en az iki yıl önce ayrıntılı olarak kamuoyu ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bilgilendirilmelidir.

• Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın doğru bir şekilde bilgilendirilmesi için kamu spotları yapılmalıdır.

• Otomatik bilgi paylaşımının gerek yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza olası etkisi gerekse de Türkiye’ye etkisi konusunda uzmanların katkısıyla etki analizi ivedilikle yapılarak kamuoyu ile paylaşılmalı, eğer yapıldı ise de ivedilikle açıklanmalıdır.

• Bunun yanı sıra yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız da daha evvel yaptığımız açıklamalarda belirttiğimiz hususlara dikkat ederek konuyu yakinen takip etmeli, resmî açıklama ve süreçleri ihmal etmemelidir.