17/06/2024

BW News

Nachrichten aus der Welt

Türkçe ve Eğitim Çalışma Kurulu’ndan Türkçeye dair önemli kararlar

BW-HABER Duisburg

2022 Mart ayında Duisburg ve Dortmund kentlerinde yüksek düzeyli katılımla yapılan
çalıştaylar sonrası kurulan Türkçe ve Eğitim Çalışma Kurulu olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Kadir Dağlar başkanlığında gerçekleşen toplantıda Türkçe derslerine ve eğitim gündemine
dair STK’ların çalışmaları değerlendirildi ve önemli kararlar alındı.

Önümüzdeki süreç içinde STK’ların çatı kuruluşlarıyla ve toplumun bütün kesimleriyle Türkçe
gündemiyle görüşme iradesinin belirdiği toplantıda 2023’de geniş katılımlı üçüncü Türkçe
Çalıştayı‘nın düzenlenmesi hususunda değerlendirmeler yapıldı. Bu bağlamda bir üst kurulun
oluşmasının amaçlandığı belirtildi.

Bilgi notu – ‚Türkçe ve Eğitim Çalışma Kurulu‘:

Türkçe ve Eğitim Çalışma Kurulu veli dernekleri ve öğretmen derneklerinin koordinasyonunu
sağlayan bir yapılanma olarak Mart 2022 de kuruldu. Almanya’da Türkçe ve eğitim alanında
en deneyimli isimlerle genç öğretmenler tarafından oluşan kurul eğitim alanında faaliyet
sağlayan başta veli derneklerine, öğretmen derneklerine ve diğer STK’lara tavsiye niteliğinde
durum raporları hazırlayacak. Türkçe ve Eğitim Çalışma Kurulu yüksek siyaset ve bürokrasiyle
iletişimi sağlayıp bilimsel verilerle dayalı ve uzmanlar tarafından hazırlanmış raporların eğitim
politikalarında değerlendirilmesini sağlayacak.

Foto: Kadir Dağlar, Celal Aydemir, Belma Bektaş-Kılıç, Gizem Uyanık, Emine Kır