30/05/2024

BW News

Nachrichten aus der Welt

Türkiye’de Yatırım Fırsatları Toplantısı Karlsruhe’de Düzenlendi

BW-HABER

Karlsruhe 8 Temmuz 2017


MÜSİAD Karlsruhe tarafından düzenlenen yeni yatırım ve proje bilgilendirme toplantısı düzenlendi

IPARD’ın yatırım desteği ile ilgili genel ve başvuru bilgileri verildi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Karlsruhe şubesi, yeni yatırım, yeni proje ve farklı fikirleri geliştirme, istihdam ve iş olanaklarının artırılması, Türkiye’de iş imkanları fırsatını vermek amacıyla, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile birlikte bilgilendirme toplantısı düzenledi. Holiday Inn Express Karlsruhe – City Park toplantı salonunda düzenlenen toplantıya katılan TKDK Finansman Genel Koordinatörü Mahmut Kardaş Türkiye’de yatırım fırsatlarının değerlendirilmesini istedi.

Açılış konuşmasının yapan MÜSİAD Karlsruhe yöneticisi Ayhan Bülbül, TKDK aracılığı ile Türkiye’de çok farklı alanlarda yatırım yapılacak güzel fırsatların olduğunu söyledi. Bülbül, yatırımlarda çok yüksek oranlarda teşviklerin verildiğini, yeni fırsat ve istihdam alanlarının oluşacağını belirterek, Avrupalı Türklerin yeni projelerle TKDK’nın sunduğu imkanlardan faydalanmasını istedi. 

Mahmut Kardaş, misyonların kırsal kalkınma programları çerçevesinde, AB ve ulusal kaynaklardan sağlanan fonları hedef kitleye etkin şekilde ulaştırarak ulusal kalkınmaya katkı sağlamak olduğunu kaydetti. Kardaş ” IPARD fonlarını yöetmek üzere 2007 yılında kurulduk. AB ve ulusal kaynaklardan sağlanan 1 milyar 300 bin Avroluk bütçemizin 2007-2013 kısmını yüzde yüz olarak tamamen kullandık. Gelecek dönem olan 2014-2020 yılları için ayrılmış olan 1 milyar 45 milyon Avro’nun tamamını kullanmak hedefimiz. Bu konuda Avrupa’da birikimi olan yatırım yapmak isteyen, fikirleri olanların ciddi projelerle bizlere başvurmalarını bekliyoruz. Projeler 42 uygun ilde desteklenmektedir. Projelerimiz 30 bin Avro’dan başlayarak, 3milyon Avro’ya kadar çıkmatadır. ” diyen Kardaş Avrupalı Türk yatırımcıları yeni projeler ile TKDK’ya başvurmalarını ve AB fonlarından faydalanmalarını istedi.

Toplantıya katılan Stuttgart Ticaret Ataşesi Mehmet Ali Çolakoğlu, Türkiye’ye yapılan yatırımlar konusunda işadamlarını desteklediklerini, Türkiye’de tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme fonu ile  MÜSİAD Karlsruhe’nin birlikte düzenledikleri, bilgilendirme ve iş fırsatlarını tanıtım programını takdirle karşıladığını kaydeden Mehmet Ali Çolak, ”Geçmişte yapılan çalışmalarla şunu göstermiştir, STK ların bu tür girişimleri çok önemli MÜSİAD gibi hem Avrupa hem Türkiye ayağı olan bir sivil toplumu derneğinin bu konuda çalışma yapmasını önemsiyorum.” sözlerini kaydetti.

Türkiye’de Tarımsal ve Kırsal Alanlara yatırım teşvik programı ile ilgili slaytlı sunum yapan Kürşat Yılmaz, IPARD destekleme fonu ile yatırımları konusunda teknik bilgi verdi.

Yılmaz ”Her bir proje için uygun yatırımların toplam değerinin minimum ve maksimum limitleri 20.000 Avro ve 1.000.000 Avro’dur. (Kanatlı hayvanlar için üst limit 500.000 Avro, kaz çiftlikleri için üst limit 250.000 Avro’dur). IPARD 2014-2020 dönemi içerisinde her bir yararlanıcının maksimum 4 adet uygun yatırımına izin verilmektedir. Yararlanıcı ancak bir önceki yatırımı tamamlandığı zaman (nihai ödeme) IPARD desteği için yeni bir başvuru sunabilir. IPARD 2014-2020 dönemi içerisinde, bu tedbir kapsamında her bir yararlanıcı için uygun yatırımların maksimum toplam değeri 1.000.000 Avro ile sınırlandırılmıştır. (kanatlılar için 500.000 Avro ve kazlar için 250.000 Avro’dur). Bu tedbir kapsamında kamu katkısı, toplam uygun yatırım miktarının %60’ı tutarında olacaktır. Hibe desteği kararı alınan tarihte başvuru sahibinin 40 yaşın altında olması durumunda bu oran %65 olacak, aynı şekilde eğer yatırım Bölüm 8.1’de tanımlanan şekilde dağlık bir alanda yapılıyor ise destek oranı yine % 70 olacaktır. Eğer hibe desteği kararı alınan tarihte başvuru sahibi hem 40 yaşın altında ise hem de yatırım Bölüm 8.1’de tanımlanan şekilde dağlık bir alanda gerçekleştiriliyor ise, toplam kamu desteği oranı %70 olacaktır. Çevrenin yararına olacak şekilde, atık madde depolama ve atık yönetimi konularında yapılan yatırımlar için ilave bir %10 katkı verilebilecektir. AB eş finansman oranı kamu desteğinin %75 i tutarındadır. ” dedi.

Kürşat Yılmaz proje başvurularında mutlaka TSE standartlarına uygun ciddi, profesyonel proje danışma firmaları ile çalışılmasını istedi. TKDK’nın hiç bir aracı şahıs kullanmadığına dikkat çeken Yılmaz, başvurularda belgesi tamam  internet sayfalarında yayınlanan firmaların tercih edilmesini istedi.

MÜSİAD Karlsruhe üyelerinin katıldığı toplantı sonrası konuşan Ayhan Bülbül, yatırım yapmak isteyenlerin TKDK ‘ya interet üzerinden de başvuru yapılabileceğini söyleyerek, ” Verimli bir toplantı oldu. Avrupalı Türklerin iş dünyasına yeni bir üvme kazandıracak ve yatırımcı sayısını artıracak, güzel bir imkan bunun mutlaka değerlendirilmesi gerekir.” dedi.

Porgramın sonunda TKDK Finansman Genel Koordinatörü Mahmut Kardaş, MÜSİAD Karlsruhe’nin katkılarından dolayı Ayhan Bülbül’e özel çini plaket verdi. Toplu resim çekiminin ardından program son buldu.