14/06/2024

BW News

Nachrichten aus der Welt

MÜSİAD Hessen, Avrupa’da Türk Gıda Sektörünün Geleceğini Tartıştı.

BW-HABER Frankfurt

MÜSİAD Avrupa’da Türk Gıda Sektörünün Geleceği” Programında Buluştu.
MÜSİAD Hessen tarafından düzenlenen ‘Avrupa’da Türk Gıda Sektörünün Geleceği’ adlı
program, sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Yoğun katılımla gerçekleşen
etkinlikte, sektörde faaliyet gösteren firmaların uzmanları, geleceğe dair önemli görüşlerini
paylaştı. Konuşmacılar, sektörün gelişimine katkı sağlayacak benzer etkinliklerin
düzenlenmesi gerekliliğini vurgulayarak, yakın gelecekte sektöre ait bir çalıştay düzenleme
niyetlerini dile getirdi. Programın sonunda ise MÜSİAD Hessen Şubesi’ne yeni katılan
üyelere rozet merasimi düzenlenerek etkinlik tamamlandı.”

MÜSİAD Hessen tarafından organize edilen “Avrupa’da Türk Gıda Sektörünün Geleceği” isimli
program, yoğun bir katılımla MÜSİAD Hessen ofisinde gerçekleştirildi. Sektörün duayen
isimlerinin konuşmacı olarak katıldığı program, toptancısından perakendecisine, marketinden
restoranına kadar geniş bir yelpazede konunun taraflarına ev sahipliği yaptı. Suntat markasını
temsilen Mustafa Baklan, Ahinur markasını temsilen Ahmet Çetinkaya, Laktalis’ten Hakan Elmalı,
Selha Grup’tan Cahit Kerenciler, Brand Force firmasından Volkan Aydın ve Business King
markasını temsilen Yunus Demirhan programa konuşmacı olarak davet edilen isimler
arasındaydı.

Program, MÜSİAD Hessen Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çetinkaya, Hessen Sektörler Kurulu
Başkanı İlhami Yılmaz, Avrupa Sektör Kurulları Başkanı Musa Aydın ve MÜSİAD Hessen Başkanı
Muhsin Kıdık’ın selamlama konuşmalarıyla başladı. Aynı zamanda T.C. Frankfurt
Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Yusuf Yerkel de programda bir selamlama konuşması yaptı.
Maliye Ataşesi Mücahit Civriz ve Kültür Ataşesi Ahmet Alemdar da teşrif ederek programı
onurlandıran isimler arasındaydı.

Konuşmacı olarak davet edilen misafirler, sektörün bugünü, sorunları, çözüm önerileri ve
geleceğine dair dört ana başlıkta görüş ve önerilerini paylaştı. Son bölümde yapılan soru-cevap
kısmında ise sektörün farklı alanlarını temsil eden konuklar, katkıları ve sordukları sorularla
programa renk kattılar. Program, yeni üye katılım merasimi ve yemek ikramı ile sona erdi.
Program başlarken moderatör tarafından tek tek katılımcılar ve temsil ettikleri markalar davetlilere
takdim edildi ve arkasından da Gıda Sektörünün bugünü ve geleceğine dönük konuşmacılara
mikrofon uzatıldı. Konuşmacılar özellikle Gıda sektöründe önemli gördükleri konu başlıklarını
çözüm önerileriyle birlikte programı dinlemeye gelen misafirleri aktarma imkanı bulmuş oldular.

Sektörde Faaliyet Gösteren Firma ve Markaların Alanlarında Uzmanlaşma Gerekliliği

Konuşmacılar, firmaların belirli alanlarda uzmanlaşmasının önemini vurguladılar. Özellikle,
şirketlerin farklı alanlarla ilgilenerek konsantrasyonlarını dağıtmamaları gerektiği belirtildi. Bu
yaklaşımın, firmaların sektördeki rekabet gücünü artırarak daha verimli ve etkili çalışmalarına
olanak tanıyacağı ifade edildi.

Muhasebe, Müşteri Datası Yönetimi, Stok Yönetimi ve Maliyet Yönetimi Gibi Teknik
Alanlarda Derinleşme İhtiyacı

Konuşmacılar, firmaların muhasebe, müşteri datası yönetimi, stok yönetimi ve maliyet yönetimi
gibi teknik konularda uzmanlaşmasının gerekliliğini vurguladılar. Bu alanlarda derinleşmenin ve
teknik konulara hakimiyetin, şirketlerin operasyonel verimliliğini artıracağı ve maliyetleri
düşüreceği belirtildi. Ayrıca, bu teknik konulara yatırım yapmanın uzun vadede sektörde
sürdürülebilir bir büyüme sağlayacağı ifade edildi.

Doğal Felaketler ve Savaşlar Nedeniyle Sektöre Uğrayan Gıda Arzı ve Lojistiğinde Yaşanan
Sıkıntılar

Konuşmacılar, dünyada yaşanan doğal felaketler ve savaşlar nedeniyle gıda arzında yaşanan
sıkıntıları dile getirdiler. Bu tür durumların sektörü olumsuz etkilediği belirtilerek, alternatif ithalat
kanallarının oluşturulmasının önemine değinildi. Bu tür krizlere hazırlıklı olmanın ve alternatif
tedarik zincirleri kurmanın sektörde sürdürülebilirliği sağlamak adına kritik olduğu ifade edildi.
Zincir Mağazaların Etnik Ürün Satan Marketler Üzerindeki Etkisi
Konuşmacılar, büyük zincir mağazaların etnik ürün satan marketler için büyük zorlu ve büyük bir
rekabet oluşturduğunu ifade ettiler. Yakın zamanda yerel ürün satan irili ufaklı zincir mağazaların
sayısının artmasının beklendiği ve bu durumun rekabeti daha da kızıştıracağı belirtildi. Etnik ürün
satan marketlerin bu duruma karşı stratejik adımlar atması gerektiği vurgulandı.
Sektörde Bir Üst Çatı Örgüt İhtiyacı ve Strateji Raporunun Önemi
Programın tüm katılımcıları, sektörün bir üst çatı örgütüne ihtiyaç duyduğu konusunda hemfikirdi.
Bu tür toplantıların devamlılığının, sektörde faaliyet gösteren tüm oyunculara bir konuşma zemini
sağladığı belirtildi. Yakın zamanda bir çalıştay düzenlenerek sektöre ait bir strateji raporunun
oluşturulmasının verimli ve isabetli olacağı ifade edildi. Bu raporun, sektördeki tüm paydaşlar için
yol gösterici olacağı ve geleceğe yönelik stratejik planlamaların yapılmasına yardımcı olacağı
belirtildi.

Nitelikli İnsan Kaynakları Planlamasının Hayata Geçirilmesinin Zorunluluğu

Konuşmacılar, gıda sektörünün en büyük sermayesinin nitelikli çalışanlar olduğunu
vurguladılar. Şirketlerin, bünyelerinde barındırdıkları çalışanlar kadar verimli olabildiklerini ifade
ettiler. Sektörün en büyük sıkıntılarından birisinin müşteri memnuniyetini sağlama adına doğru ve
işe uygun eleman planlamasının yapılması gerektiği belirtildi. Nitelikli insan kaynakları
planlaması, firmaların hem verimliliğini artıracak hem de müşteri memnuniyetini üst düzeyde
tutacaktır. Bu nedenle, insan kaynakları yönetiminde stratejik adımların atılması ve sektöre uygun
eğitim programlarının oluşturulmasının önemi vurgulandı.

Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetimi

Konuşmacılar, HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları), ISO 22000 ve diğer gıda
güvenliği standartlarının uygulanmasının gıda sektöründe vazgeçilmez bir unsur olduğunu
belirttiler. Gıda güvenliği denetimleri ve sertifikalandırma süreçlerinin, ürün kalitesini garanti altına
almak ve tüketici güvenini sağlamak adına kritik olduğu ifade edildi. Ayrıca, ürün izlenebilirliği ve

geri çağırma prosedürlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi gerektiği vurgulandı. Bu süreçlerin,
firmaların olası gıda güvenliği risklerini minimize etmelerine ve hızlı aksiyon alabilmelerine olanak
tanıyacağı belirtildi.
Programın sonunda konuşmacılar, benzer etkinliklerin sektörün gelişimine katkı sağlayabileceğini
vurgulayarak, yakın gelecekte sektöre ait bir çalıştay düzenleme niyetlerini dile getirerek
programın konuşmalar kısmını nihayete erdirdiler. Ardından ise MÜSİAD Hessen Şubesine yeni
katılan üyelere rozet merasimi yapılarak etkinlik tamamlanmış oldu.